- päästötilanne viikolla 19

Yhteensä:
16
kton CO2 ekv
  - Maatalous:
29
%
  - Jätehuolto:
10
%
  - Tieliikenne:
61
%
Osuus koko maan päästöistä:
4
%
Asukasta kohden:
85
kg
Muutos edelliseen viikkoon:
 +1
%