- päästötilanne viikolla 12

Yhteensä:
16
kton CO2 ekv
  - Maatalous:
24
%
  - Jätehuolto:
10
%
  - Tieliikenne:
66
%
Osuus koko maan päästöistä:
5
%
Asukasta kohden:
87
kg
Muutos edelliseen viikkoon:
 +4
%