Tilaa uutiskirje RSS-syöte
Tiistai 21.01.2020

Ilmastouutisia

Valtioneuvosto nimitti uuden ilmastopaneelin, puheenjohtajana jatkaa Markku Ollikainen


15.01.2020 08:00

Valtioneuvosto nimitti viime vuoden lopulla uuden ilmastopaneelin, jonka puheenjohtajana jatkaa ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Paneelissa on yhteensä 15 jäsentä, joista kymmenen on uusia. Paneeli valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajat. Paneelin kausi on 1.1.2020–31.12.2023

Suomen ilmastopaneelin rooli on määritelty vuonna 2015 voimaan tulleessa ilmastolaissa. Paneeli on tieteellinen ja riippumaton toimija, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa. Lain mukaisesti paneeli toimii ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tukena. Ilmastopaneelilta on pyydettävä lausunnot ilmastolain mukaisista suunnitelmista. Ilmastolakia uudistetaan, joten on mahdollista, että paneelin tehtäviä tarkennetaan laissa. Paneelin rahoitusta on myös lisätty 750 000 euroon vuodessa, jotta se pystyisi entistä paremmin tarjoamaan osaamistaan hallituksen tueksi.

”Hallitus haluaa tehdä vahvasti tietoon pohjaavaa politiikkaa. Siksi on tärkeää, että paneelille on nyt turvattu riittävät resurssit ja sen sihteeristöä vahvistetaan”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Jäseniä monipuolisesti eri tieteenaloilta

Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset saivat ehdottaa paneeliin jäseniä, ja ympäristöministeriö vastaanotti yhteensä 60 ehdotusta. Valintakriteereinä oli, että jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto paneelin tehtävien kannalta relevantilta alalta, aktiivista roolia tutkimuksessa, kykyä työskennellä osana monitieteistä tiimiä, kykyä välittää tietoa tutkimuksen ja päätöksenteon välillä ja ajankäytöllinen mahdollisuus osallistua toimintaan aktiivisesti.

Ilmastopaneelissa on turvattu eri tieteenalojen osaaminen, jotta laissa määriteltyjen tehtävien edellyttämä asiantuntemus voidaan varmistaa. Paneelissa on osaamista taloudellisista ja oikeudellisista asioista, energiakysymyksistä, metsä- ja nieluasioista, liikenteestä, kuntien ilmastotoimista, kulutuksesta, sosiaalisesta hyväksyttävyydestä, terveydestä ja sopeutumisesta. Lisäksi on huomioitu tasa-arvolain edellytykset ja alueellinen tasapaino.

Paneelin toimintaa tukee tiedesihteeristö ja pääsihteeri.

Ensimmäinen ilmastolain mukainen ilmastopaneeli arvioitiin toimivaksi

Edellisellä toimikaudellaan ilmastopaneeli toteutti 21 hanketta ja antoi yhteensä 20 lausuntoa ilmastolain mukaisista ilmastopolitiikan suunnitelmista. Lisäksi se on tuottanut muistioita ministerien pyynnöstä. Ilmastopaneeli on tehnyt mm. oman päästökuiluraporttinsa, laatinut sähköautolaskurin, metsälaskelmia ja ilmastokasvatusraportin. Paneelin toiminnasta tehtiin vuonna 2019 riippumaton arvio, jonka mukaan paneelin työ on vahvistanut tieteellistä näkökulmaa ilmastopolitiikan päätöksenteossa, ja se on vaikuttanut rakentavasti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ilmastonmuutoksesta.

Ympärisöministeriö/CO2-rportti

Bookmark and Share


52


Annika Kangas:
Metsänkasvatus on taitolaji – hakkuutapojen vastakkainasettelu ei kanna pitkälle
Juha Lehtonen, Antti Arasto:
Voivatko uudet hiilen lähteet ja uusiutuva sähkö vähentää maankäytön muutospaineita?
Jaana Kaipainen, Tarja Tuomainen:
Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa
Marja Järvelä:
Kuluttajista ilmastokansalaisiksi
Ilkka Savolainen:
Turvepeltojen päästöjä pitää vähentää
Antti Mäkelä:
Rankkasateet ja rajuilmat - mihin pitää varautua tulevaisuudessa?
Sanna Kopra:
Kiina nousemassa ilmastopolitiikan johtajaksi?
Pinja Sipari:
Ilmastokasvatusta opettajille
Anne Tolvanen:
Terve luonto osaksi maankäyttöä
Ilkka Savolainen, Sanna Syri:
Puusähköllä ajaa pidemmälle kuin puudieselillä - kumpaan metsiämme siis kannattaa käyttää?
Mikko Alestalo:
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan
Eemeli Tsupari, CO2Esto:
Lehmän lannalla liikenteeseen
Unto Eskelinen:
Yksinkertainen viesti ympäristökestävyydestä
Ilkka Savolainen:
Puun energiakäyttö ei ole ongelmatonta
Antti Iho:
Rajoja ja rakkautta ympäristönsuojelussa
Riitta Silvennoinen:
Bemarin uusi ekologinen elämä
Leena Kontinen:
Ihmisten Pariisi - muutos on alkanut
Piia Moilanen:
Tuottavuusloikka pyöräillen
Teija Lahti-Nuuttila:
Energiatehokkuudella vähemmästä enemmän
Jussi Uusivuori:
Väärät verot tulevat kalliiksi
Aki Mäki-Petäys:
Vaelluskalojen kohtalon hetki - nyt on aika toimia
Oras Tynkkynen:
Pariisin voittajat
Oras Tynkkynen:
Uusi sopimusluonnos avattuna
Emma Lommi:
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä globaaleja terveys- ja tasa-arvokysymyksiä
Hanna-Liisa Kangas:
Teknologiayhteistyö tapahtuu kentällä - ei työpajoissa

Lisää blogeja >>