Tilaa uutiskirje RSS-syöte
Keskiviikko 13.11.2019

Oulun lššni

Siikajoen merituulipuistolla haitallisia ympäristövaikutuksia


26.09.2011 10:42

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Siikajoen merituulivoimapuiston YVA-selostuksesta ja Natura-arvioinnista. Hankkeen toteutuessa jääeroosio heikentyisi merkittävästi Varessäikästä Varjakan kärkeen, Hailuodon eteläkärjessä ja Oulunsalon Liminganlahden rannassa Nenännokasta Mustaniemeen.

Tuulipuiston katvealueeseen jäisi Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita (erityisesti Säärenperä ja Karinkannanmatala sekä Isomatala-Maasyvänlahti). Erityisen voimakkaasti jääeroosion arvioidaan heikkenevän Varessäikkä-Säärenperän rantavyöhykkeellä. ELY-keskus katsoo, että tämä on hyvin merkittävä vaikutus, koska Natura-alueilla on jääeroosiosta riippuvia uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja.

Jääeroosion heikkenemisen arvioidaan todennäköisesti nopeuttavan rantojen umpeenkasvua ja siten vaikuttavan avoimia kasvupaikkoja vaativiin lajeihin, kuten upossarpioon, nelilehtivesikuuseen ja rönsysorsimoon. Kyseisten lajien kannalta puheena olevat Natura-alueet ovat Suomen tärkeimpiä alueita verkostossa. Natura 2000 -verkoston tehtävänä on mahdollistaa lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelutason säilyttäminen (tai ennalleen saattaminen). Kyseisten lajien kohdalla taso ei ole suotuisa, mikä asettaa Natura-alueille erityismerkityksen: lajien esiintymistä ja yksilömäärää pitäisi pystyä lisäämään. Vähäisiäkin kielteisiä vaikutuksia on pidettävä merkittävästi heikentävinä.

Hailuodon ja Siikajoen välinen salmi on poikkeuksellisen arvokas lintualue, mikä on luonut erityisiä haasteita arviointiin. Arviointiselostuksessa tuodaan esiin tuulipuiston ja sen lähialueiden merkittävyys vesilintujen päämuuttoväylänä, osana kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävää Oulun seudun kerääntymisaluetta (IBA) sekä myös monien lajien pesimäalueena. Esimerkiksi äärimmäisen uhanalainen kiljuhanhi oleilee kevätmuuton aikaan alueella. Usea lausunnonantaja pitää linnustovaikutuksia puutteellisesti arvioituna. ELY-keskus katsoo, että puutteita on jäänyt mm. populaatiokokojen ja uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.

Hankealuetta ei ole osoitettu tuulivoimatuotantoon voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa. Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo, että hankkeen toteuttaminen edellyttää maakuntakaavan muuttamista. Tuulivoimapuisto sijoittuu maiseman ja muiden ympäristöarvojen kannalta herkälle alueelle, mikä on otettu huomioon voimassa olevassa maakuntakaavaratkaisussa, jossa alueelle ei ole osoitettu tuulivoimaloita.

Ympäristöministeriön julkaisemassa ohjeistuksessa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun todetaan, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, luonnonsuojelualueet sekä kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) eivät sovi tuulivoimahankealueiksi. Suunniteltu tuulipuisto sijoittuisi IBA-alueelle kokonaisuudessaan ja valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen reunalle.

ELY-keskus katsoo, että mikään vaihtoehto ei ole arvioinnin tulosten ja ympäristön reunaehtojen perusteella kovin toteuttamiskelpoinen. Natura-vaikutusten puolesta ei voida varmistua lainsäädännön edellyttämällä tavalla hankkeen vaikutusten haitattomuudesta. Siikajoen ja Hailuodon välinen salmi soveltuu tuulivoimatuotantoon vain varauksin, jos samaa määrää päästötöntä energiaa ei voida tuottaa muilla keinoin tai muilla ympäristön kannalta vähemmän herkillä alueilla.

ELY-keskukselle saapui yhteensä 24 lausuntoa ja mielipidettä arviointiselostuksesta.

Siikajoen tuulipuistohankkeen perustiedot:

Intercon-Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuiston perustamista Siikajoen edustan merialueelle. Tuulivoimapuisto tulisi käsittämään maksimissaan 17-19 tuulivoimalaa. Näistä 12-14 sijoittuisi Varessäikän edustalla olevalle merialueelle ja viisi Merikylänlahden edustalle. Nimellisteholtaan tuulivoimalat ovat noin 3 MW.

- Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Alueet säilyvät muuttumattomina.

- Vaihtoehto VE1: Varessäikän edustalla olevalle merialueelle rakennetaan 12 tuulivoimalaa ja Merikylän edustalle 5 voimalaa. Yhteensä voimaloita rakennetaan 17 kappaletta.

- Vaihtoehto VE2: Varessäikän edustalle rakennetaan 12 tuulivoimalaa.

- Vaihtoehto VE3: Varessäikän edustalle rakennetaan 14 tuulivoimalaa ja Merikylänlahden edustalle 5 voimalaa. Yhteensä voimaloita rakennetaan 19 kappaletta.

- Vaihtoehto VE4: Varessäikän edustalle rakennetaan 14 tuulivoimalaa.

Arviointiselostuksessa on kolme sähkönsiirron reittivaihtoehtoa Varessäikkään suunnitteilla olevasta sähköasemasta Lahtirantaan. Kahdessa linjauksessa on huomioitu Vartinojalle suunnitteilla oleva maatuulipuisto. Lahtirannasta sähkönsiirtoa on tarkoitus jatkaa Ruukin sähköasemalle.

Lausunto on nähtävillä Siikajoen, Hailuodon, Oulunsalon ja Lumijoen kunnanvirastossa ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, myös sähköisenä osoitteessa www.ely-keskus.fi.

CO2-raportti

Bookmark and Share


44


Annika Kangas:
Metsänkasvatus on taitolaji – hakkuutapojen vastakkainasettelu ei kanna pitkälle
Juha Lehtonen, Antti Arasto:
Voivatko uudet hiilen lähteet ja uusiutuva sähkö vähentää maankäytön muutospaineita?
Jaana Kaipainen, Tarja Tuomainen:
Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa
Marja Järvelä:
Kuluttajista ilmastokansalaisiksi
Ilkka Savolainen:
Turvepeltojen päästöjä pitää vähentää
Antti Mäkelä:
Rankkasateet ja rajuilmat - mihin pitää varautua tulevaisuudessa?
Sanna Kopra:
Kiina nousemassa ilmastopolitiikan johtajaksi?
Pinja Sipari:
Ilmastokasvatusta opettajille
Anne Tolvanen:
Terve luonto osaksi maankäyttöä
Ilkka Savolainen, Sanna Syri:
Puusähköllä ajaa pidemmälle kuin puudieselillä - kumpaan metsiämme siis kannattaa käyttää?
Mikko Alestalo:
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan
Eemeli Tsupari, CO2Esto:
Lehmän lannalla liikenteeseen
Unto Eskelinen:
Yksinkertainen viesti ympäristökestävyydestä
Ilkka Savolainen:
Puun energiakäyttö ei ole ongelmatonta
Antti Iho:
Rajoja ja rakkautta ympäristönsuojelussa
Riitta Silvennoinen:
Bemarin uusi ekologinen elämä
Leena Kontinen:
Ihmisten Pariisi - muutos on alkanut
Piia Moilanen:
Tuottavuusloikka pyöräillen
Teija Lahti-Nuuttila:
Energiatehokkuudella vähemmästä enemmän
Jussi Uusivuori:
Väärät verot tulevat kalliiksi
Aki Mäki-Petäys:
Vaelluskalojen kohtalon hetki - nyt on aika toimia
Oras Tynkkynen:
Pariisin voittajat
Oras Tynkkynen:
Uusi sopimusluonnos avattuna
Emma Lommi:
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä globaaleja terveys- ja tasa-arvokysymyksiä
Hanna-Liisa Kangas:
Teknologiayhteistyö tapahtuu kentällä - ei työpajoissa

Lisää blogeja >>

1 vko   |   2 vko   |   1 kk   |   3 kk

¬ŅQui√©nes son los responsables de afrontar el cambio clim√°tico?

Source: Infobae - El cambio clim√°tico es probablemente el mayor desaf√≠o ambiental y social que enfrenta la humanidad, y que fue generado por el ser humano. Es un problema global que se resuelve en forma global, en donde existen muchos matices que hacen dif√≠cil el consenso entre los pa√≠ses respecto a las decisiones que deben tomarse. Sin embargo, todos reconocen el siguiente principio como marco de discusi√≥n: principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio reconoce que todos los pa√≠ses tienen responsabilidad com√ļn de solucionar el problema, aunque no todos en el mismo nivel y grado, ya que hist√≥ricamente los pa√≠ses desarrollados han contaminado m√°s a efecto de construir sus econom√≠as que aquellos que est√°n en v√≠as de desarrollo. Y no todos los pa√≠ses tienen la misma capacidad y recursos para enfrentar la problem√°tica.

Consecuencias del cambio clim√°tico en los peces

Source: El tiempo - Una subida de 2¬įC altera la metilaci√≥n del ADN y la expresi√≥n de genes claves para la supervivencia y el desarrollo. Este estudio ofrece una nueva visi√≥n sobre las consecuencias del cambio clim√°tico en los peces a trav√©s de modificaciones epigen√©ticas en todo el genoma

Could evaporation be the next renewable energy?

Source: Reuters - Wind and solar power are growing as sustainable alternatives to fossil fuels, but storing renewable energy through the night, when the sun isn?t shining, or when no wind is rotating the turbines, remains a hurdle.

Figueres: ?Estados Unidos pierde competitividad saliendo del Acuerdo de París?

Source: EFE Verde - La ex secretaria de cambio climático de la ONU que alcanzó el Acuerdo de París y actual directora del proyecto Misión 2020, Christiana Figueres, subraya que EE.UU. "se queda rezagado y pierde competitividad" abandonando el Acuerdo de París y cediendo a otros países el liderazgo de la economía baja en carbono.

Reducir la deforestación e incrementar captura de CO2 en el suelo, una estrategia climática y de seguridad alimentaria

Source: El Peri√≥dico - Las pol√≠ticas clim√°ticas que se centran en la agricultura y los bosques podr√≠an llevar al aumento de los precios de los alimentos, pero reducir la deforestaci√≥n e incrementar la captura de carbono en la agricultura podr√≠a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, evitando riesgos para la seguridad alimentaria, seg√ļn un nuevo estudio publicado en 'Environmental Research Letters'.

Kunnat CO2-raportissa

Äänekoski
Alavus
Aura
Espoo
Eurajoki
Forssa
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Hamina
Hankasalmi
Hanko
Hartola
Hausjärvi
Heinola
Helsinki
Hollola
Hyvinkää
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Järvenpää
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jyväskylä
Kärkölä
Kaarina
Kajaani
Kangasala
Karkkila
Kauniainen
Kemi
Kemiönsaari
Kerava
Kirkkonummi
Kiuruvesi
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuhmoinen
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kuusamo
Lahti
Laitila
Lappeenranta
Lapua
Lempäälä
Lieto
Lohja
Loimaa
Loviisa
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Masku
Mikkeli
Mynämäki
Naantali
Nakkila
Nousiainen
Nurmijärvi
Orimattila
Oulu
Padasjoki
Paimio
Parainen
Parikkala
Pirkkala
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Punkalaidun
Pyhtää
Raahe
Raisio
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Rusko
Salo
Sastamala
Sauvo
Seinäjoki
Sipoo
Somero
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Taivalkoski
Tampere
Turku
Tuusula
Ulvila
Uusikaupunki
Vaasa
Vantaa
Varkaus
Vihti
Ylöjärvi
Ylivieska