Tilaa uutiskirje RSS-syöte
Torstai 23.05.2019

Ilmastouutisia

Luonnon ja ihmisen hyvinvointi korostuivat 29.11 päättyneessä YK:n biodiversiteettikokouksessa


03.12.2018 08:45

Kansainvälisen luontopaneelin IPBESin tutkimukset pölyttäjien määrän vähenemisestä puhuttivat Egyptissä. Pölyttäjäkato uhkaa suoraan ruokaturvaa, sillä lähes kaikki käyttämämme ravinto on yhteydessä pölyttäjiin.

Kuva: Euroopan komissio

YK:n biodiversiteettikokous päättyi torstai-iltana 29.11 Egyptin Sharm El-Sheikhissä. Luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 14. osapuolikokouksen (CBD) tärkein tavoite oli tehostaa toimia luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Neuvotteluja käytiin tiiviisti kahden viikon aikana yli 180 maan voimin.

Lähtötilanne Egyptin kokoukselle oli kaksijakoinen. Vuonna 2010 maat sopivat Japanissa tavoitteista ja toimista luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Viimeisimmän tieteellisen tiedon valossa jo ennen Egyptin kokousta tiedostettiin, ettei kaikkia tavoitteita tulla saavuttamaan määräaikaan mennessä. Edistysaskelista huolimatta lajien ja elinympäristöjen kato on jatkunut maailmanlaajuisesti. Egyptissä pyrittiin yhtäältä kirittämään nykyisiä tavoitteita ja toisaalta suuntaamaan katseet kahden vuoden päästä Pekingissä järjestettävään kokoukseen.

Vuoteen 2020 viitattiin Egyptissä jo ennalta "luonnon supervuotena". Silloin on määrä sopia uusista tehostetuista tavoitteista ja sitoumuksista, jotta luonnon ja ihmisten hyvinvointi voitaisiin turvata vuoteen 2050 mennessä. Egyptissä muodostettiin kahden kokopäiväisen puheenjohtajan vetämä työryhmä, joka edistää tavoitetta seuraavan kahden vuoden aikana. Myös yksityinen sektori kannustetaan mukaan Action Plan to Beijing -ohjelman avulla.

Luonnon monimuotoisuudesta valtavirtaaKaksi vuotta sitten Meksikon Cancunissa järjestetyssä edellisessä biodiversiteettikokouksessa korostettiin valtavirtaistamisen merkitystä eli luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Aihe oli myös yksi Egyptin kokouksen pääteemoista. Cancunissa tehtyä päätöstä biodiversiteetin huomioon ottamisesta maa- ja metsätaloudessa, kalastuksessa ja matkailussa täydennettiin nyt koskemaan myös energia- ja kaivostoimintaa, infrastruktuuria, valmistavaa ja jalostavaa teollisuutta sekä terveyssektoria. Kiertotaloutta ja muita luontoa turvaavia ratkaisuja korostava päätös ansaitsee huomiota myös Suomessa - niin elinkeinoja ohjaavalta hallinnolta, toimialojen yrityksiltä kuin kulutuspäätöksiä tekeviltä kansalaisilta.

Yritysten, tieteen ja päätöksentekijöiden välisen vuoropuhelun vauhdittamiseksi Sharm El-Sheikhissä järjestettiin erillinen Business & Biodiversity Forum, johon osallistuivat Suomesta ympäristöministeriö ja yritysvastuuverkosto FIBS.

Tärkeitä päätöksiä suojelualueistaEgyptin osapuolikokouksessa tehtiin luonnonsuojelun ja suojelualueiden kannalta merkittävä päätös niin sanottujen muiden tehokkaiden alueellisten suojelutoimien määrittelemisestä. Tällä viitataan alueisiin, joilla lakisääteisillä suojelualueilla ja niitä täydentävillä muilla toimilla pyritään saada suojelluksi yhteensä 17 % maa-alueista ja 10 % merialueista vuoteen 2020 mennessä. Suomi liittyi monien muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa kumppanuuteen, jossa suojelutavoitteen saavuttamista vauhditetaan seuraavan kahden vuoden aikana. Yksi keino toteuttaa tavoitetta ovat vapaaehtoiset suojelutoimet, kuten kansallinen METSO-metsiensuojeluohjelma.

Kokouksessa keskusteltiin alustavasti myös ehdotuksesta, jonka mukaan Suomen kansalliset kaupunkipuistot voisivat toimia kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelun yhdistävänä maailmanlaajuisena mallina. Arvioiden mukaan kaupunkien väkimäärä kasvaa yli 2 miljardilla asukkaalla vuoteen 2050 mennessä ja kaupunkien pinta-ala laajenee Kolumbian kokoisella alueella. Tämä korostaa entisestään tarvetta kaupunkiluonnon suojeluun.

Egyptin osapuolikokouksessa neuvoteltiin myös ekologisesti merkittävien merialueiden (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas, EBSAs) luettelon päivittämisestä. Nämä ovat alueita, joiden turvaamisella on erityisen suuri vaikutus meriluonnon monimuotoisuudelle. Itämerestä luetteloon lisättiin yhdeksän aluetta, joista neljä sijaitsee kokonaan tai osittain Suomen aluevesillä: Perämeren pohjoisosa, Merenkurkun saaristo, Ahvenanmaan saaristo ja itäinen Suomenlahti. Kyse ei ole uusista suojelualueista, vaan tieteellisestä määritellystä, jota voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi merialuesuunnitellussa. EBSA-alueiden kuvaukseen liittyvistä prosesseista ei saavutettu vielä lopullista sopua ja niiden osalta käsittely siirtyi vuoden 2020 neuvottelupöytiin.

Pölyttäjäkato huolettaaKansainvälisen luontopaneelin IPBESin tutkimukset pölyttäjien määrän vähenemisestä puhuttivat Egyptissä. Pölyttäjäkato uhkaa suoraan ruokaturvaa, sillä lähes kaikki käyttämämme ravinto on yhteydessä pölyttäjiin. Esimerkiksi Kiinassa hedelmäpuita pölytetään jo osittain käsin. Pölyttäjäkadon taustalla vaikuttavat muun muassa torjunta-aineet, elinympäristöjen heikentyminen ja ilmastonmuutos.

Sharm El-Sheikhissä hyväksyttiin toimenpideohjelma, joka sisältää konkreettisia ohjeita pölyttäjäkadon torjumiseksi niin päätöksenteon, paikallisyhteisöjen kuin maatalousyrittäjien tasolla. Myös Suomi on käynnistämässä kansallisen pölyttäjästrategian valmistelun.

Egyptissä järjestettiin samaan aikaan omat kokoukset geenivarojen saatavuutta säätelevälle Nagoyan pöytäkirjalle ja Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjalle. Neuvottelut geenivarojen hyödyntämisestä ja uusista geenitekniikoista jatkuivat loppumetreille saakka. Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat, geeniperimän muokkauksesta syntyvät uhat pyritään saavutetun sopimuksen mukaan selättämään riskejä arvioimalla ja noudattamalla varovaisuusperiaatetta.

Sharm El-Sheikhin biodiversiteettikokoukseen osallistui kahden viikon aikana yhteensä noin 10 000 asiantuntijaa miltei kaikista maailman maista. Neuvottelujen lisäksi Suomi oli näkyvästi mukana järjestäjänä tai osallistujana yhdeksässä sivutapahtumassa sekä ennen osapuolikokousta järjestetyssä korkean tason osuudessa.

YM/CO2-raportti

Bookmark and Share


19


Jaana Kaipainen, Tarja Tuomainen:
Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa
Marja Järvelä:
Kuluttajista ilmastokansalaisiksi
Ilkka Savolainen:
Turvepeltojen päästöjä pitää vähentää
Antti Mäkelä:
Rankkasateet ja rajuilmat - mihin pitää varautua tulevaisuudessa?
Sanna Kopra:
Kiina nousemassa ilmastopolitiikan johtajaksi?
Pinja Sipari:
Ilmastokasvatusta opettajille
Anne Tolvanen:
Terve luonto osaksi maankäyttöä
Ilkka Savolainen, Sanna Syri:
Puusähköllä ajaa pidemmälle kuin puudieselillä - kumpaan metsiämme siis kannattaa käyttää?
Mikko Alestalo:
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan
Eemeli Tsupari, CO2Esto:
Lehmän lannalla liikenteeseen
Unto Eskelinen:
Yksinkertainen viesti ympäristökestävyydestä
Ilkka Savolainen:
Puun energiakäyttö ei ole ongelmatonta
Antti Iho:
Rajoja ja rakkautta ympäristönsuojelussa
Riitta Silvennoinen:
Bemarin uusi ekologinen elämä
Leena Kontinen:
Ihmisten Pariisi - muutos on alkanut
Piia Moilanen:
Tuottavuusloikka pyöräillen
Teija Lahti-Nuuttila:
Energiatehokkuudella vähemmästä enemmän
Jussi Uusivuori:
Väärät verot tulevat kalliiksi
Aki Mäki-Petäys:
Vaelluskalojen kohtalon hetki - nyt on aika toimia
Oras Tynkkynen:
Pariisin voittajat
Oras Tynkkynen:
Uusi sopimusluonnos avattuna
Emma Lommi:
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä globaaleja terveys- ja tasa-arvokysymyksiä
Hanna-Liisa Kangas:
Teknologiayhteistyö tapahtuu kentällä - ei työpajoissa
Hanna Hakko:
Hanasaari suljetaan - seuraavaksi Suomen ja maailman muut fossiilivoimalat
Oras Tynkkynen:
Miksi en taputtanut Malesialle

Lisää blogeja >>

¿Quiénes son los responsables de afrontar el cambio climático?

Source: Infobae - El cambio climático es probablemente el mayor desafío ambiental y social que enfrenta la humanidad, y que fue generado por el ser humano. Es un problema global que se resuelve en forma global, en donde existen muchos matices que hacen difícil el consenso entre los países respecto a las decisiones que deben tomarse. Sin embargo, todos reconocen el siguiente principio como marco de discusión: principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio reconoce que todos los países tienen responsabilidad común de solucionar el problema, aunque no todos en el mismo nivel y grado, ya que históricamente los países desarrollados han contaminado más a efecto de construir sus economías que aquellos que están en vías de desarrollo. Y no todos los países tienen la misma capacidad y recursos para enfrentar la problemática.

Consecuencias del cambio climático en los peces

Source: El tiempo - Una subida de 2°C altera la metilación del ADN y la expresión de genes claves para la supervivencia y el desarrollo. Este estudio ofrece una nueva visión sobre las consecuencias del cambio climático en los peces a través de modificaciones epigenéticas en todo el genoma

Could evaporation be the next renewable energy?

Source: Reuters - Wind and solar power are growing as sustainable alternatives to fossil fuels, but storing renewable energy through the night, when the sun isn?t shining, or when no wind is rotating the turbines, remains a hurdle.

Figueres: ?Estados Unidos pierde competitividad saliendo del Acuerdo de París?

Source: EFE Verde - La ex secretaria de cambio climático de la ONU que alcanzó el Acuerdo de París y actual directora del proyecto Misión 2020, Christiana Figueres, subraya que EE.UU. "se queda rezagado y pierde competitividad" abandonando el Acuerdo de París y cediendo a otros países el liderazgo de la economía baja en carbono.

Reducir la deforestación e incrementar captura de CO2 en el suelo, una estrategia climática y de seguridad alimentaria

Source: El Periódico - Las políticas climáticas que se centran en la agricultura y los bosques podrían llevar al aumento de los precios de los alimentos, pero reducir la deforestación e incrementar la captura de carbono en la agricultura podría reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, evitando riesgos para la seguridad alimentaria, según un nuevo estudio publicado en 'Environmental Research Letters'.

Kunnat CO2-raportissa

Äänekoski
Alavus
Aura
Espoo
Eurajoki
Forssa
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Hamina
Hankasalmi
Hanko
Hartola
Hausjärvi
Heinola
Helsinki
Hollola
Hyvinkää
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Järvenpää
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jyväskylä
Kärkölä
Kaarina
Kajaani
Kangasala
Karkkila
Kauniainen
Kemi
Kemiönsaari
Kerava
Kirkkonummi
Kiuruvesi
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuhmoinen
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kuusamo
Lahti
Laitila
Lappeenranta
Lapua
Lempäälä
Lieto
Lohja
Loimaa
Loviisa
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Masku
Mikkeli
Mynämäki
Naantali
Nakkila
Nousiainen
Nurmijärvi
Orimattila
Oulu
Padasjoki
Paimio
Parainen
Parikkala
Pirkkala
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Punkalaidun
Pyhtää
Raahe
Raisio
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Rusko
Salo
Sastamala
Sauvo
Seinäjoki
Sipoo
Somero
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Taivalkoski
Tampere
Turku
Tuusula
Ulvila
Uusikaupunki
Vaasa
Vantaa
Varkaus
Vihti
Ylöjärvi
Ylivieska